To main content

Inger Kjersti Almås

Senior Engineer

Inger Kjersti Almås

Senior Engineer

Inger Kjersti Almås
Phone: 982 43 444
Email:
Department: Environment and New Resources
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1829574

Prøver av plastpellets fra totalt ni feltlokasjoner ble analysert med pyrolyse koblet til gasskromatografi og massespektrometri (GC-MS), og sammenlignet med tilsvarende analyse av kildeprøven av pellets beslaglagt på Trans Carrier. Polymertype ble bestemt ved hjelp av sammenligning av kromatogram...

Year 2020
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1584062

Operational planned discharges of produced water (PW) to the marine environment from offshore oil production installations, contain low concentrations of dispersed oil compounds, like polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) and alkylated phenols (APs). Biotransformation in natural seawater (SW) of...

Authors Synnøve Lofthus Inger Kjersti Almås Peter Evans Oliver Pelz Odd Gunnar Brakstad
Year 2018
Type Academic article
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1585777

Pyrolysis gas chromatography coupled to mass spectrometry (pyGC-MS) is a promising tool for identifying and quantifying trace amounts of microplastic (MP) in environmental samples. For pristine plastic samples, it has been demonstrated that polymer type and additive chemicals can be elucidated from...

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1557763

The 12th Oil Spill ldentification Round Robin test (RR2017 ) within the Bonn Agreement Oil Spill ldentification Network of Experts (OSINET ) has been organized by Rijkswaterstaat, Netherlands. This year's case consisted of two spill samples and three source samples in addition to four samples from...

Year 2018
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1470414

Field data from the Deepwater Horizon (DWH) oil spill in the Gulf of Mexico (GoM) suggested that oxidation of gas compounds stimulated biodegradation of oil compounds in the deep sea plume. We performed experiments with local seawater from a Norwegian fjord to examine if the presence of dissolved...

Year 2017
Type Academic article
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1491848

COSIWEB (Computerized Oil Spill ldentification) er en internasjonal database som brukes i forbindelse med oljesølidentifikasjon, både for å sammenligne forurensningsprøver med mulige kilder i samme sak, men også med øvrige prøver i databasen. Databasen har inneholdt svært få norske råoljer og...

Year 2017
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1472945

The 11 th Oil Spill ldentification Round Rabin test (RR2016) within the Bonn Agreement Oil Spill ldentification Network of Experts (OSINET) has been organized by Rijkswaterstaat, Netherlands. This year's samples, one spill sample and three source samples, have been prepared by SINTEF. The Spill...

Year 2017
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1517626

Kystverket prøvetok en jordprøve fra forurenset grunn og en overflateprøve fra en sølepytt fra Heines fyr den 20.oktober, 2017. En kvantitativ bestemmelse for alifater >C12-C35 og Z:PAH16 ble utført på jordprøven for vurdere den etter Miljødirektoratets helsebaserte tilstandsklasser for forurenset...

Year 2017
Type Report