To main content

Kinga Wasilkiewicz Edwin

Master of Science

Kinga Wasilkiewicz Edwin

Master of Science

Kinga Wasilkiewicz Edwin
Phone: 413 70 885
Email:
Department: Software Engineering, Safety and Security
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1599668

A multi-method case study, including interviews, a survey and participatory observations, was undertaken to describe opportunities and challenges related to multicultural workplaces in the Norwegian construction industry, and the consequences for occupational safety, working environment and work per...

Year 2018
Type Academic chapter/article/Conference paper
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1570899

I prosjektet er det gjennomført en bred kartlegging av status for hvordan internasjonalisering påvirker arbeidsmiljø og sikkerhet i byggenæringen. Viktige tema er kultur, ledelse og organisering, holdninger, forventninger, kommunikasjon og atferd. Funnene bygger på intervjuer med 35 personer i sy...

Year 2017
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1566116

This paper presents results from an interview study concerning internationalisation in the Norwegian rail-way sector. We asked 11 persons from different train operators, the infrastructure administrator and the reg-ulatory authorities about (1) their appraisal of the effects of internationalisation ...

Year 2017
Type Academic lecture
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1402396

Polish workers are the largest group of migrant workers in Norway and are particularly well represented in the construction industry. According to several studies, migrant workers are more prone to occupational accidents than the native workers are. This difference is often attributed to poor commun...

Authors Kinga Wasilkiewicz Eirik Albrechtsen Stian Antonsen
Year 2016
Type Academic article
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1459619

Formålet med denne rapporten har vært å belyse kommunenes evne og mulighet til å oppfylle de krav og forventninger som fremkommer av sivilbeskyttelsesloven med forskrift som pålegger kommunene en generell beredskapsplikt. Prosjektet er utført av SINTEF, NTNU Samfunnsforskning og NTNU, på oppdrag fra...

Authors Anita Øren Kinga Wasilkiewicz Abdul Basit Mohammad Petter Grytten Almklov Eirik Albrechtsen Stian Antonsen
Year 2016
Type Report