To main content

Kinga Wasilkiewicz Edwin

Master of Science

Kinga Wasilkiewicz Edwin

Master of Science

Kinga Wasilkiewicz Edwin
Phone: 413 70 885
Email:
Department: Software Engineering, Safety and Security
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1886054/

Rapporten beskriver resultatene fra en kartlegging der formålet har vært å få økt kunnskap om verneombudets rolle, utfordringer og muligheter knyttet til deres deltakelse i sikkerhetsarbeidet i bygg- og anleggsprosjekter. Datainnsamlingen har vært to-delt: Intervjuer med ulike aktører i tre case...

Year 2020
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1599668/

A multi-method case study, including interviews, a survey and participatory observations, was undertaken to describe opportunities and challenges related to multicultural workplaces in the Norwegian construction industry, and the consequences for occupational safety, working environment and work...

Year 2018
Type Academic chapter/article/Conference paper
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1570899/

I prosjektet er det gjennomført en bred kartlegging av status for hvordan internasjonalisering påvirker arbeidsmiljø og sikkerhet i byggenæringen. Viktige tema er kultur, ledelse og organisering, holdninger, forventninger, kommunikasjon og atferd. Funnene bygger på intervjuer med 35 personer i...

Year 2017
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1566116/

This paper presents results from an interview study concerning internationalisation in the Norwegian rail-way sector. We asked 11 persons from different train operators, the infrastructure administrator and the reg-ulatory authorities about (1) their appraisal of the effects of internationalisation...

Year 2017
Type Academic lecture