To main content

Mette Røhne

Senior Project Manager

Mette Røhne

Senior Project Manager

Mette Røhne
Phone: +47 415 55 619
Email:
Department: Smart Sensor Systems
Office: Oslo

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1759970

Multiple sclerosis (MS) is a chronic disease with a highly variable course, and patients face a large number of health professionals during treatment and follow-up. We introduce a methodology for detailed analysis and visualisation of patient journeys. The purpose was to gain insight into MS-patient...

Authors Halvorsrud Ragnhild Røhne Mette Celius Elisabeth Gulowsen Moen Stine Marit Strisland Frode
Year 2019
Type Part of a book/report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1658406

Health-care services are increasingly being digitized for greater flexibility and efficient sharing of information. There is also increased awareness among health-care providers that they must consider their services from the perspective of the patient. To offer a coherent patient journey and effici...

Authors Halvorsrud Ragnhild Lillegaard Annette Lund Røhne Mette Jensen Andreas Momme
Year 2019
Type Part of a book/report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1623840

Fra pilot til drift – tjenestesetting av velferdsteknologi Norske kommuner skal ta i bruk velferdsteknologi som en integrert del av tjenestene de nærmeste årene. Velferdsteknologiprosjektet i Vestfold og Telemark jobber med denne utfordringen og har engasjert SINTEF for å utvikle en i...

Authors Ausen Dag Røhne Mette Øderud Tone Storholmen Tore Christian B Eknes Trine W. Haslestad Stine Sørensen Elisabeth Omland May
Year 2018
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1603972

FACT (Flexible Assertive Community Treatment) er en modell for fleksibel, aktiv og oppsøkende behandling av mennesker med alvorlige psykiske lidelser, ofte også med rusmiddelproblemer, som i liten grad selv oppsøker hjelpeapparatet. FACT er en tilpasning av ACT-modellen (Assertive Com...

Authors Røhne Mette Melby Line Tjelta Tor Helge Fjørtoft Torstein
Year 2018
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1603782

MS-DOS er et forprosjekt som undersøker muligheter for at personer med multippel sklerose (MS) og relevante helseaktører kan ta i bruk digitale hjelpemidler for bedre oppfølging, behandling og mestring av sykdommen. Målet for MS-DOS er å samle informasjon om hvilke utfordrin...

Authors Røhne Mette Halvorsrud Ragnhild Strisland Frode Moen Stine Marit Celius Elisabeth Gulowsen
Year 2018
Type Report/thesis