To main content

Silje Bøthun

Research Scientist

Silje Bøthun

Research Scientist

Silje Bøthun
Phone: 480 33 462
Email:
Department: Health Research
Office: Oslo

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1510791

Bakgrunn og problemstilling: Personer med kognitiv svikt og orienteringsvansker kan ha nytte av lokaliseringsteknologi (GPS) for å kunne bevege seg trygt omkring på egen hånd. Denne artikkelen beskriver brukeres refleksjoner over det å være bærer av en GPS-enhet. Hvorda...

Year 2017
Type Journal publication
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1685957

Kommunene ønsker gjennom sine tjenester å legge til rette for en trygg og meningsfull hverdag for personer med demens. Utvikling og etablering av en varslings- og lokaliseringstjeneste er et viktig ledd i dette arbeidet. Tjenesten er kompleks da den forutsetter et tett samspill mellom bruk...

Authors Ausen Dag Svagård Ingrid Storruste Dahl Yngve Bøthun Silje Øderud Tone Dale Øystein Grut Lisbet Landmark Bjørg Eriksen Sissel Fossberg Anne Berit Nyiredy Jannicke Husebø Irene Standal Kristin Brørs Kirsti Fossland Nervik Cecilie lsbrekken Ingunn Johnsen Mariann Borgen Klara Jelsma Renske Berg Turid Mandal Andersson Siv Irene Storma Flenstad Guri Braseth Eli Holthe Torhild
Year 2016
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1294030

People suffering from COPD commonly experience exacerbations leading to hospital admissions. mHealth technologies holds a potential for improved healthcare delivery to this group, with a possible impact on preventing COPD exacerbations. Designing appropriate technology and services for people with C...

Authors Das Anita Bøthun Silje Reitan Jarl Dahl Yngve
Year 2015
Type Journal publication