To main content

Morten Arnt Hatling

Senior Research Scientist

Morten Arnt Hatling

Senior Research Scientist

Morten Arnt Hatling
Phone: 930 87 709
Email:
Department: Mobility and Economics
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1459701

Rapporten presenterer funn fra en litteraturstudie rundt temaet: Hva sier litteraturen om faglige og kostnadsmessige effekter av fysisk samlokalisering på virksomhetsnivå? Studien omfatter både offentlig og privat sektor. Studien har organisert funnene i to brede hovedkategorier; effe...

Year 2016
Type Report/thesis