To main content

Tore Nilssen

Special Adviser

Tore Nilssen

Special Adviser

Tore Nilssen
Phone: 930 58 820
Department: Technology Management
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+933925

Den norske samarbeidsmodellen er arbeidslivets praktiske samarbeidsferdigheter. Demokratiprosessene i arbeidslivet er sentrale forhold som har stor påvirkning på både samfunnsøkonomi og demokrati, men de får liten oppmerksomhet og blir sjelden satt inn i relevante politiske ...

Authors Levin Morten Nilssen Tore Geir Ravn Johan Elvemo Øyum Lisbeth
Year 2012
Type Book
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1268104

I snart 50 år har hovedpartene i norsk arbeidsliv, LO og NHO, samarbeidet om partssamarbeid og medvirkning. Dette handler ikke bare om sentralt samarbeid, men vel så mye om det konkrete hverdagssamarbeidet i den enkelte bedrift. Dette er hovedinnholdet i den såkalte norske samarbeidsm...

Authors Nilssen Tore Geir Ravn Johan Elvemo
Year 2010
Type Report/thesis