To main content

Odd Andre Hjelkrem

Research Scientist

Odd Andre Hjelkrem

Research Scientist

Odd Andre Hjelkrem
Phone: 984 82 278
Email:
Department: Mobility and Economics
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1681048

I oktober 2014 forelå en utviklingsplan for Helgelandssykehuset fram til 2025. Den beskriver antatt behov for sykehustjenester i 2025 og viser hvordan disse kan dekkes med ulike alternativer som alle konsentrerer seg om bygg. Behovene er behandlet som konstante, korrigert for den demografiske u...

Year 2019
Type Report/thesis