To main content

Silje L. Kaspersen

Senior Research Scientist

Silje L. Kaspersen

Senior Research Scientist

Silje L. Kaspersen
Phone: 950 88 303
Department: Health Research
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1691010

Background The use of psychotropic medications in relation to mental disorders is considered central to preventing suicide. However, few studies have addressed prescription patterns at different time points within the last year prior to suicide and compared these with those of the general population...

Authors Reneflot Anne Kaspersen Silje Lill Hauge Lars Johan Kalseth Jorid
Year 2019
Type Journal publication
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1644663

Denne rapporten handler om hvordan de ulike landene har bygget opp systemer for oppfølgingen av sykmeldte, og er en første tilnærming til grundigere komparative analyser av sykefravær. For å forstå oppfølgingsregimene, er det nødvendig å se på de uli...

Year 2018
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1644649

Fra 2017 til 2018 økte antall årsverk i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid totalt med nesten ni prosent, fordelt på 7,5 prosent økning i tjenester til barn og unge og 8,9 prosents økning i tjenester til voksne. Dette er den sterkeste årlige veksten vi har observert s...