To main content

Tarald Rohde

Senior Adviser

Tarald Rohde

Senior Adviser

Tarald Rohde
Phone: 950 51 745
Email:
Department: Health Research
Office: Oslo

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1718236

Rapporten formidler resultater fra en kvalitativ følgeevaluering av innføring av diagnosespesifikke anbefalinger for sykmeldere. For å styrke implementeringen valgte oppdragsgiver 3 tilby en gruppe fastleger et kurs med oppfølging. Rapporten bygger på datainnsamling fra kursdeltagerne. Beslutning...

Authors Lisbet Grut Jan-W. Lippestad Tarald Rohde
Year 2019
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1681048

I oktober 2014 forelå en utviklingsplan for Helgelandssykehuset fram til 2025. Den beskriver antatt behov for sykehustjenester i 2025 og viser hvordan disse kan dekkes med ulike alternativer som alle konsentrerer seg om bygg. Behovene er behandlet som konstante, korrigert for den demografiske utvikl...

Year 2019
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1465990

In 2007, the Norwegian Parliament decided to merge the two largest health regions in the country: the South and East Health Regions became the South-East Health Region (SEHR). In its resolution, the Parliament formulated strong expectations for the merger: these included more effective hospital serv...

Year 2017
Type Academic article
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1549313

SamKAD-prosjektet har vært et innovasjonsprosjekt i offentlig sektor i regi av Helseetaten i Oslo kommune. Gjennom forskning og innovasjon har målsettingen vært å utvikle samhandlingsløsninger til bruk i klinisk drift på KAD-sengeposter og legevakt som gir økt kvalitet i pasientbehandlingen, forbedr...

Authors Dag Ausen Hanne Opsahl Austad Ingrid Storruste Svagård Andreas D. Landmark Maria Suong Tjønnås Tarald Rohde Trond Halvorsen Marit Røed Halvorsen Trond Trondsen Tanja Tomasevic
Year 2017
Type Report