To main content

Steinar Refsnæs

Research Scientist

Steinar Refsnæs

Research Scientist

Steinar Refsnæs
Phone: 930 80 154
Email:
Department: Electric Power Technology
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1329602

Ved å bruke dobbel loop, så øker stivheten til omføringsloopen slik at egenfrekvensen øker og resonans med vinden unngås/reduseres. Dette gir igjen redusert utsving i omføringsloopen. Simuleringene viser at antall avstandsstykker har stor betydning for å øke stivheten, og dermed redusere utsvinget, ...

Authors Svein Magne Hellesø Steinar Refsnæs Steinar Strømdahl
Year 2016
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1129225

Norway has approximately 165 000 km of overhead power lines in the distribution grid system, thus numerous structures are representing a high electrocution hazard to birds. With its long coastline and scattered human population, a significant part of the grid is located in marine environments with h...

Authors Kjetil Modolv Bevanger Espen Lie Dahl Jan Ove Gjershaug Niklas Magnusson Steinar Refsnæs
Year 2014
Type Chapter
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1100075

Avbøtende tiltak for å redusere dødelighet hos fugl i tilknytning til kraftledninger (kollisjon og elektrokusjon - elektrisk sjokk/støt), har vært et sentralt tema i mange år både på grunn av øko-nomiske konsekvenser av strømutfall, og de biologiske og artsspesifikke konsekvenser ekstra dødelighet k...

Authors Kjetil Modolv Bevanger Steinar Refsnæs
Year 2013
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1038094

Hvorvidt bruk av farger og andre tiltak som modifiserer det visuelle inntrykket av kraftlednings-strukturer medfører økt/redusert fare for at fugler skal kollidere med dem, har ikke vært gjen-stand for vurdering etter 1999. Det samme gjelder i stor grad tekniske aspekter knyttet til te-maet. Det var...

Authors Kjetil Modolv Bevanger Steinar Refsnæs
Year 2013
Type Report