To main content

Steinar Refsnæs

Research Scientist

Steinar Refsnæs

Research Scientist

Steinar Refsnæs
Phone: 930 80 154
Department: Electric Power Technology
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1329602

Ved å bruke dobbel loop, så øker stivheten til omføringsloopen slik at egenfrekvensen øker og resonans med vinden unngås/reduseres. Dette gir igjen redusert utsving i omføringsloopen. Simuleringene viser at antall avstandsstykker har stor betydning for å ø...

Authors Hellesø Svein Magne Refsnæs Steinar Strømdahl Steinar
Year 2016
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1129225

Norway has approximately 165 000 km of overhead power lines in the distribution grid system, thus numerous structures are representing a high electrocution hazard to birds. With its long coastline and scattered human population, a significant part of the grid is located in marine environments with h...

Authors Bevanger Kjetil Modolv Dahl Espen Lie Gjershaug Jan Ove Magnusson Niklas Refsnæs Steinar
Year 2014
Type Part of a book/report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1100075

Avbøtende tiltak for å redusere dødelighet hos fugl i tilknytning til kraftledninger (kollisjon og elektrokusjon - elektrisk sjokk/støt), har vært et sentralt tema i mange år både på grunn av øko-nomiske konsekvenser av strømutfall, og de biologiske ...

Authors Bevanger Kjetil Modolv Refsnæs Steinar
Year 2013
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1038404

Overhead lines in areas with sensitive populations of large birds raise demands for protection against bird electrocution (mortal current transfer through the bird bodies), particularly for threatened species like the eagle owl. For the decision making of what protection measures to apply, it is imp...

Year 2013
Type Journal publication