To main content

Marian Ådnanes

Research Manager

Marian Ådnanes

Research Manager

Marian Ådnanes
Phone: 915 79 269
Email:
Department: Health Research
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1799826

Dette er den første rapporten fra evalueringen av Pakkeforløp for psykisk helse og rus, som ble innført i januar 2019. Rapporten ser på ansatte fagfolks erfaringer med pakkeforløp første året, knyttet til mål om mer brukermedvirkning, sammenhengende og koordin...

Authors Ådnanes Marian Kaspersen Silje Lill Melby Line Lassemo Eva
Year 2020
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1762864

Objective Psychiatric rehospitalisation is often seen as a negative outcome in terms of healthcare quality and cost, as well as potentially hindering the process of recovery. The purpose of our study was to explore psychiatric rehospitalisation from a service-user perspective, paying attention to ho...

Authors Ådnanes Marian Cresswell-Smith Johanna Melby Line Westerlund Heidi Sprah Lilijana Sfetku Raluca Straßmayr Christa Donisi Valeria
Year 2019
Type Journal publication
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1636606

Purpose Our study investigated quality of life (QoL) in patients with severe or non-severe mental illness diagnoses (SMI and non-SMI) and the association between QoL and service satisfaction measured as patients’ perception of continuity of care (CoC), therapeutic relationship, and unmet service nee...

Authors Ådnanes Marian Kalseth Jorid Ose Solveig Osborg Ruud Torleif Rugkåsa Jorun Puntis Stephen Robert
Year 2019
Type Journal publication
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1644649

Fra 2017 til 2018 økte antall årsverk i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid totalt med nesten ni prosent, fordelt på 7,5 prosent økning i tjenester til barn og unge og 8,9 prosents økning i tjenester til voksne. Dette er den sterkeste årlige veksten vi har observert s...

Authors Ose Solveig Osborg Kaspersen Silje Lill Ådnanes Marian Lassemo Eva Kalseth Jorid
Year 2018
Type Report/thesis