To main content

Jannicke Fiskvik

Research Scientist

Jannicke Fiskvik

Research Scientist

Jannicke Fiskvik
Phone: 481 01 147
Department: Software Engineering, Safety and Security
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1799658

Vi ser en rask utvikling mot en uoversiktlig påvirkning av ytringsrommet – med raske endringer, algoritmer, manipulasjon, automatisering, kryptering og nye nettverk. Samtidig har vi erfart at kvalitative og manuelle metoder er viktige for å tolke resultater fra kvantitative og automatiske ...

Year 2020
Type Journal publication
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1779529

Rapporten beskriver en systematisk undersøkelse av mulige målrettede informasjonspåvirkningsforsøk fra utenlandske aktører på ulike digitale plattformer i forbindelse med det norske kommunestyre- og fylkestingsvalget 9. september 2019. Undersøkelsen er basert p...

Year 2020
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1780464

Rapporten beskriver en systematisk undersøkelse av mulige målrettede informasjonspåvirkningsforsøk fra utenlandske aktører på ulike digitale plattformer i forbindelse med det norske kommunestyre- og fylkestingsvalget 9. september 2019. Undersøkelsen er basert p...

Authors Grøtan Tor Olav Fiskvik Jannicke Haro Peter Halland Auran Per Gunnar Mathisen Bjørn Magnus Magin Melanie Brandtzæg Petter Bae Karlsen Geir Hågen
Year 2019
Type Report/thesis