To main content

Torfinn Solvang

Research Scientist

Torfinn Solvang

Research Scientist

Torfinn Solvang
Phone: 993 57 291
Department: Environment and New Resources
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1740800

To reach the goal of an industrialised macroalgae industry in Norway and other high-cost countries in the near future, a standardised seedling production method to improve quality control and predictability of cultivated biomass is essential. A total of 11 different treatments for seeding twine or r...

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1676203

Mekaniske avlusingsmetoder blir stadig vanligere i havbruksnæringa. Det er et stort behov for å dokumentere effekten på fiskevelferden ved bruk av disse metodene, i tillegg til effekten på lusenivået. Ideen bak dette prosjektet var å utvikle en tredelt metode for vurder...

Authors Erikson Ulf Gøran Solvang Torfinn Schei Marte Ag Siri Strand Amund Aalberg Kristian
Year 2018
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1642041

Authors Finstad Bengt Solberg Ingrid Berntsen Johan Henrik Hårdensson Diserud Ola Håvard Frank Kevin Helgesen Kari Marie Olli Bråthen Kristoffersen Anja Nytrø Ane Vigdisdatter Revie Crawford W. Jeong Jaewoon SivertsgÅrd rolf Solvang Torfinn Sunde Leif Magne Thorvaldsen Trine Uglem Ingebrigt Mo Tor Atle
Year 2018
Type Conference lecture and academic presentation