To main content

Torfinn Solvang

Research Scientist

Torfinn Solvang

Research Scientist

Torfinn Solvang
Phone: 993 57 291
Department: Environment and New Resources
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1676203

Mekaniske avlusingsmetoder blir stadig vanligere i havbruksnæringa. Det er et stort behov for å dokumentere effekten på fiskevelferden ved bruk av disse metodene, i tillegg til effekten på lusenivået. Ideen bak dette prosjektet var å utvikle en tredelt metode for vurder...

Authors Erikson Ulf Gøran Solvang Torfinn Schei Marte Ag Siri Strand Amund Aalberg Kristian
Year 2018
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1642041

Authors Finstad Bengt Solberg Ingrid Berntsen Johan Henrik Hårdensson Diserud Ola Håvard Frank Kevin Helgesen Kari Marie Olli Bråthen Kristoffersen Anja Nytrø Ane Vigdisdatter Revie Crawford W. Jeong Jaewoon SivertsgÅrd rolf Solvang Torfinn Sunde Leif Magne Thorvaldsen Trine Uglem Ingebrigt Mo Tor Atle
Year 2018
Type Conference lecture and academic presentation
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1618575

Alle norske oppdrettsanlegg har pålegg om å telle og rapportere forekomst av lakselus i henhold til forskrift om bekjempelse av lakselus i akvakulturanlegg, også kjent som lakselusforskriften. Registrering av luseforekomst i oppdrettsanleggene brukes både for å vurdere om ti...

Authors Solberg Ingrid Finstad Bengt Berntsen Henrik H. Diserud Ola Håvard Frank Kevin Helgesen Kari Marie Olli Jeong Jaewoon Kristoffersen Anja Bråthen Nytrø Ane Vigdisdatter Revie Crawford W. Sivertsgård Rolf Solvang Torfinn Sunde Leif Magne Thorvaldsen Trine Uglem Ingebrigt Mo Tor Atle
Year 2018
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1613072

This brief report documents the deliverable D5.2 Proof of concept on seeding systems from MACROSEA WP5. By seeding systems we mean the technology used to produce substrate with seedlings ready for deployment at sea. SINTEF Ocean has demonstrated a partly automated production line based on carrier ro...

Authors Alver Morten Solvang Torfinn
Year 2018
Type Report/thesis