To main content

Anita Das

Research Manager

Anita Das

Research Manager

Anita Das
Phone: 975 99 434
Department: Health Research
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1685769

Denne rapporten tar for seg arbeidet som er gjort i forbindelse med tjenesteutviklingen når det gjelder avstandsoppfølging av kronisk syke. De fire prosjektene som er blitt fulgt i dette prosjektet er henholdsvis «HelsaMi+» som er blitt tilbudt innbyggere i Trondheim, Malvik, Kl&...

Authors Das Anita Reitan Jarl Holbø Kristine Boysen Elin Sundby Ausen Dag
Year 2018
Type Report/thesis
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1614216

We describe the results from a Norwegian case study of the attitudes of community-dwelling lung patients and health response center personnel toward a telecare service for such a patient group. The telecare service was intended to prevent exasperations in patients and employed a digital self-report ...

Authors Dahl Yngve Reitan Jarl Das Anita
Year 2018
Type Part of a book/report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1592100

Fastlegene har medisinsk ansvar for alle hjemmeboende pasienter på sin fastlegeliste. Det innebærer at fastlegene har et ansvar for pasienter i alle livets faser, inkludert dem som har behov for palliativ (lindrende) behandling og omsorg. For pasienter som ikke klarer å møte hos ...

Authors Melby Line Das Anita
Year 2018
Type Journal publication