To main content

Magnus Skinlo Thomassen

Research Manager

Magnus Skinlo Thomassen

Research Manager

Magnus Skinlo Thomassen
Phone: 982 43 439
Department: Sustainable Energy Technology
Office: Oslo

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1745863

SAMMENDRAG Alternative drivstoff og framdriftsteknologier er evaluert for ikke-elektrifiserte banestrekninger i Norge med fokus på godstrafikk. Denne rapporten er en revidert utgave av en rapport som opprinnelig ble skrevet for Jernbaneverket i 2015. I rapporten er forskjellige teknologier for ...