To main content

Astrid Bjørgum

Senior Adviser

Astrid Bjørgum

Senior Adviser

Astrid Bjørgum
Phone: 982 30 417
Email:
Department: Materials and Nanotechnology
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1706449/

Denne rapporten presenterer en detaljert oversikt over direkte og tekniske årsaker til rømming av laks og regnbueørret i perioden 2014-2018, i tillegg til utredning av utvalgte årsaker til rømming. 64 % av all fisk som er registrert rømt i perioden 2014-2018 har rømt gjennom hull i not. Og hull i...