To main content

Ranveig Kviseth Tinmannsvik

Senior Research Scientist

Ranveig Kviseth Tinmannsvik

Senior Research Scientist

Ranveig Kviseth Tinmannsvik
Phone: 920 64 866
Email:
Department: Software Engineering, Safety and Security
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1886054/

Rapporten beskriver resultatene fra en kartlegging der formålet har vært å få økt kunnskap om verneombudets rolle, utfordringer og muligheter knyttet til deres deltakelse i sikkerhetsarbeidet i bygg- og anleggsprosjekter. Datainnsamlingen har vært to-delt: Intervjuer med ulike aktører i tre case...

Authors Ranveig Kviseth Tinmannsvik Eirik Albrechtsen Stine Skaufel Kilskar Kinga Wasilkiewicz Edwin
Year 2020
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1706470/

Denne rapporten oppsummerer funn fra prosjektet Kunnskap og metoder for å forebygge rømming (FHF prosjekt 901295). Prosjektet har gitt ny kunnskap om årsaker til rømming av laks og regnbueørret fra norske oppdrettsanlegg, og metoder og verktøy som kan brukes i rømmingsforebyggende arbeid...

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1782925/

In close cooperation with the Norwegian sea-based aquaculture industry SINTEF has developed and tested a methodology for investigating fish-escape events. The study base was a review of a selection of investigation methods from other industries. Four different methods were tested through...

Year 2019
Type Academic chapter/article/Conference paper