To main content

Ståle Walderhaug

CEO

Ståle Walderhaug

CEO

Ståle Walderhaug
Phone: 907 66 069
Email:
Unit: SINTEF Nord AS
Department: SINTEF Nord
Office: Tromsø

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1480365/

Background: Telemedicine services have been successfully used in areas where there are adequate infrastructures such as reliable power and communication lines. However, despite the increasing number of merchants and seafarers, maritime and Arctic telemedicine have had limited success. This might be...

Authors Ashenafi Zebene Woldaregay Ståle Walderhaug Gunnar Hartvigsen
Year 2017
Type Academic literature review
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1365054/

Prosjektets mål er å bidra til økt kunnskap om hvordan etablere delt situasjonsforståelse mellom sentrale aktører innen SAR i Nordområdet. Prosjektgruppa har arbeidet ut ifra en menneske-teknologi-organisasjon (MTO) tilnærming og hvor vi har sett på 1) menneskelige og organisatoriske faktorer og...

Authors Ida Maria Haugstveit Jan Håvard Skjetne Ståle Walderhaug yngve Antonsen May-Britt Ellingsen Nils Håheim-Saers Yngve Heggelund
Year 2016
Type Report