To main content

Bendik Kristoffer Torp Hansen

Master of Science

Bendik Kristoffer Torp Hansen

Master of Science

Bendik Kristoffer Torp Hansen
Phone: 416 00 757
Email:
Department: Energy Systems
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1895211/

Grunnet flom i Nysetelva på senhøsten 2018 gjorde representanter fra grunneierne, Østfold Energi (ØE) og NVE en befaring i 2019 for å vurdere konsekvensene med hensyn til endringer/gjengroing i elveløpet og terskler i nedre del av elva. Med dette som bakgrunn ønsker ØE en oppdatert kartlegging og...

Authors Ana Adeva Bustos Knut Alfredsen Bendik Kristoffer Torp Hansen Mahmoud Omer Mahmoud Awadallah
Year 2021
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1840023/

Hydrocen arbeidspakke 4.3 jobber med å utvide miljødesignkonseptet som ble etablert i forskningssenteret CEDREN. Forskjellige nye aspekter som er viktige for en helhetlig vurdering av positive og negative konsekvenser og tjenester av vannkraft skal legges til, og blant disse er temaet...

Year 2020
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1805360/

A large share of future European hydropower projects will be run-of-the-river schemes. To understand the potential for RoR hydropower development and modernization of the technology as an opportunity for sustainable decentralization, we use the Q-methodology to compare public values about RoR...

Authors Terese E. Venus Mandy Hinzmann Tor Haakon Bakken Holger Gerdes Francesco Nunes Godinho Bendik Kristoffer Torp Hansen Antonio Pinheiro Johannes Sauer
Year 2020
Type Academic article