To main content

Arne Malzahn

Senior Research Scientist

Arne Malzahn

Senior Research Scientist

Arne Malzahn
Phone: 458 64 875
Email:
Department: Fisheries and New Biomarine Industry
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1884322/

Behovet for rensefisk i laksenæringen er langt høyere enn det som oppdrettes. Kvaliteten på rensefisken kan variere mye mellom anlegg og produksjonsår, og det er stor variasjon i dødelighet i yngelfasen. Det er lite kunnskap om hvordan eggkvalitet og larvenes startfôring påvirker videre utvikling...

Authors Elin Kjørsvik Arne Malzahn Julia Farkas Trond Nordtug Bjørn Henrik Hansen Tu Anh Vo Frank Thomas Mlingi Dag Altin Andreas Hagemann
Year 2020
Type Lecture
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1845964/

Rare earth elements (REE) comprise a total of 17 elements: the 15 lanthanides, scandium and yttrium. Despite their name, they are abundant in the earth`s crust. Due to their unique physical-chemical properties, REE are essential for a wide range of human applications including new and traditional...

Authors Stefania Piarulli Tomasz Maciej Ciesielski Bjørn Henrik Hansen Arne Malzahn Bjørn Munro Jenssen Pål Asgeir Olsvik Christian Sonne Anna Lena Zocher Michael Bau Andrew Booth Julia Farkas
Year 2020
Type Academic lecture