To main content

Trond Nordtug

Senior Research Scientist

Trond Nordtug

Senior Research Scientist

Trond Nordtug
Phone: 982 43 461
Email:
Department: Climate and Environment
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1884322/

Behovet for rensefisk i laksenæringen er langt høyere enn det som oppdrettes. Kvaliteten på rensefisken kan variere mye mellom anlegg og produksjonsår, og det er stor variasjon i dødelighet i yngelfasen. Det er lite kunnskap om hvordan eggkvalitet og larvenes startfôring påvirker videre utvikling...

Authors Elin Kjørsvik Arne Malzahn Julia Farkas Trond Nordtug Bjørn Henrik Hansen Tu Anh Vo Frank Thomas Mlingi Dag Altin Andreas Hagemann
Year 2020
Type Lecture
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1845965/

Several anthropogenic activities, such as dredging for marine navigation maintenance, subsea construction including the construction of offshore windfarms, urban development, and subsea and land-based mining activities can increase suspended particle loads in the pelagic environment. In Norway...

Authors Julia Farkas Trond Nordtug Linn Hjelmeland Svendheim Elettra Amico Emlyn John Davies Tomasz Maciej Ciesielski Bjarne Kvæstad Pål Asgeir Olsvik Torstein Kristensen Bjørn Henrik Hansen
Year 2020
Type Academic lecture
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1845963/

High mineral demands drive a worldwide increase in mining activity. In Norway, mine tailing disposal in fjords is practiced at several locations, raising environmental concern due to the spreading of particulate matter in the water column and the potential release of metals and process chemicals. In...

Authors Linn Hjelmeland Svendheim Pål Asgeir Olsvik Ida Beathe Øverjordet Tomasz Maciej Ciesielski Torstein Kristensen Trond Nordtug Bjørn Henrik Hansen Dag Altin Julia Farkas
Year 2020
Type Academic lecture