To main content

Robert Wolff

Research Scientist

Robert Wolff

Research Scientist

Robert Wolff
Phone: 994 49 579
Email:
Department: Fisheries and New Biomarine Industry
Office: Ålesund

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1275147/

Rapporten gir en evaluering av mulighetene for foredling og produkter fra restråstoff fra hvitfisk i Norge med hovedfokus på raffinering av proteinfraksjonen. De viktigste anbefalte satsingsområdene er; • Utvikling av ny- eller implementering av eksisterende teknologi for automatisert sortering av...

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1510837/

Det er beskrevet et konsept for fleksibel ombordproduksjon av selolje som ikke krever oppvarming,er kompakt og potensielt vil kunne gi svært høy kvalitet på råoljen. Det er også gitt en lønnsomhetsbetraktning av konseptet. Det ble gjennomført forsøk i laboratorieskala for å kvantifisere forskjeller...

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1268803/

Det er beskrevet et konsept for fleksibel ombordproduksjon av selolje av høy kvalitet. Det er også gjennomført en markedskartlegging og en lønnsomhetsbetraktning for selolje. Om man klarer å produsere og distribuere en selolje med høy kvalitet anses markedssegmentet beriket mat som svært lovende....