To main content

Marte Schei

Senior Engineer

Marte Schei

Senior Engineer

Marte Schei
Phone: 930 05 103
Email:
Department: Fisheries and New Biomarine Industry
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1676203/

Mekaniske avlusingsmetoder blir stadig vanligere i havbruksnæringa. Det er et stort behov for å dokumentere effekten på fiskevelferden ved bruk av disse metodene, i tillegg til effekten på lusenivået. Ideen bak dette prosjektet var å utvikle en tredelt metode for vurdering av fiskevelferden...

Authors Ulf Gøran Erikson Torfinn Solvang Marte Schei Siri Ag Amund Strand Kristian Aalberg
Year 2018
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1608176/

The effect of using biodegradable polybutylene succinate co‐adipate‐co‐terephthalate (PBSAT) gill nets on the relative catch efficiency was assessed in a commercial gill‐net fishery targeting Greenland Halibut Reinhardtius hippoglossoides in northern Norway. Compared with conventional polyamide gill...

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1497124/

Nye Molnes representerer vilje og mulighet i forhold til automatisering og kvalitetsheving for norsk fiskerinæring. Denne rapporten beskriver resultater fra forsøk gjennomført ombord på tråleren M/Tr Molnes i april 2017. Arbeidet utgjør en del av prosjektet "QuaiFish - Market adapted production...

Year 2017
Type Report