To main content

Marte Schei

Senior Engineer

Marte Schei

Senior Engineer

Marte Schei
Phone: 930 05 103
Email:
Department: Fisheries and New Biomarine Industry
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1676203/

Mekaniske avlusingsmetoder blir stadig vanligere i havbruksnæringa. Det er et stort behov for å dokumentere effekten på fiskevelferden ved bruk av disse metodene, i tillegg til effekten på lusenivået. Ideen bak dette prosjektet var å utvikle en tredelt metode for vurdering av fiskevelferden...

Authors Ulf Gøran Erikson Torfinn Solvang Marte Schei Siri Ag Amund Strand Kristian Aalberg
Year 2018
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1608176/

The effect of using biodegradable polybutylene succinate co‐adipate‐co‐terephthalate (PBSAT) gill nets on the relative catch efficiency was assessed in a commercial gill‐net fishery targeting Greenland Halibut Reinhardtius hippoglossoides in northern Norway. Compared with conventional polyamide gill...

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1497124/

Nye Molnes representerer vilje og mulighet i forhold til automatisering og kvalitetsheving for norsk fiskerinæring. Denne rapporten beskriver resultater fra forsøk gjennomført ombord på tråleren M/Tr Molnes i april 2017. Arbeidet utgjør en del av prosjektet "QuaiFish - Market adapted production...

Year 2017
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1498507/

A new system for gentle transfer of fish (Whooshh Fish Transfer System, WFTS) has been evaluated at the AquaGen Atlantic salmon broodstock premises. Transfer of broodstock between tanks was carried out by WFTS and the traditional hand-carry method which includes a MS-222 anaesthesia step. Transfer...

Year 2017
Type Report