To main content

Jan Ove Evjemo

Senior Research Scientist

Jan Ove Evjemo

Senior Research Scientist

Jan Ove Evjemo
Phone: 930 68 350
Email:
Department: Fisheries and New Biomarine Industry
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1928908/

Senja kommune regulerer planarbeidet for Klubben næringspark på Senja. Næringsparken er forbeholdt blågrønn næringsvirksomhet og så langt er det to aktører som har besluttet å etablere seg på området, herunder slakteri og bearbeidingsanlegg, og EPS-fabrikk. Videre er anlegg for videreforedling av...

Authors Randulf Høyli Hanne Wasmuth Brendeløkken Jan Ove Evjemo Matilde Skogen Chauton
Year 2020
Type Report