To main content

Karl Andreas Almås

Special Adviser

Karl Andreas Almås

Special Adviser

Karl Andreas Almås
Phone: 930 59 485
Email:
Department: Fisheries and New Biomarine Industry
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1498768/

Denne rapporten tar for seg to sentrale spørsmål i forbindelse med en potensiell utvikling av et kommersielt fiske etter mesopelagisk fisk: 1) Vil uttaket av mesopelagisk arter kunne påvirke næringsgrunnlaget til matfisk negativt? 2) Hva vil den sannsynlige effekten være dersom, alt annet likt...

Authors Leif Grimsmo Karl Andreas Almås Erik Skontorp Hognes
Year 2017
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1496698/

Betydningen av havøkonomien er økende i en globalisert verden med et tiltagende behov. OECD, har gjennom prosjektet '7he Future of the Ocean Economy" satt søkelys på dette og analysert havøkonomiens sysselsettingsutvikling og verdiskaping samt drøftet konse­kvenser for miljø og klima. Rapporten "The...

Authors Torgeir Edvardsen Karl Andreas Almås
Year 2017
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1496848/

NTVA, DKNVS og SINTEF utarbeidet i 2012 perspektivanalysen "Verdiskaping basert på produktive hav i 2050". Rapporten viser at det i 2050 forventes en samlet omsetningsverdi fra de biologisk baserte næringene (fiskeri, lakseoppdrett, leverandørindustri, ingrediensindustri, tang og tare og lavtrofisk...

Authors Karl Andreas Almås Ingeborg Ratvik
Year 2017
Type Report