To main content

Charlotte Johanne Haug

Senior Research Scientist

Charlotte Johanne Haug

Senior Research Scientist

Charlotte Johanne Haug
Phone: +47 922 22 096
Email:
Department: Health Research
Office: Oslo

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1451670/

Publiseringsetikk handler om de etiske forpliktelsene tidsskrift - redaktører har for det de publiserer, men dreier seg også om de publiseringsetiske forpliktelsene til forskere som publiserer i tids - skriftene. Slike etiske forpliktelser har redaktører og forfattere alltid hatt, men de...

Year 2016
Type Academic chapter/article/Conference paper