To main content

Anniken Solem

Research Scientist

Anniken Solem

Research Scientist

Anniken Solem
Phone: 984 62 063
Email:
Department: Technology Management
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1632081/

Rapporten presenterer resultatene fra prosjektet "Bransjeløft gjennom partssamarbeid", et prosjekt i regi av LO Trøndelag og NHO Trøndelag. Målet med prosjektet har vært å utvikle et nettverk av bygg- og anleggsbedrifter som utnytter partsbasert utviklingsarbeid som konkurransefortrinn for å...

Year 2018
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1589488/

Many see retrospectives as the most important practice of agile software development. Previous studies of retrospectives have focused on pro- cess and outcome at team level. In this article, we study how a large-scale agile development project uses retrospectives through an analysis of retrospective...

Authors Torgeir Dingsøyr Marius Mikalsen Anniken Solem Kathrine Vestues
Year 2018
Type Academic chapter/article/Conference paper
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1459654/

Dette er sluttrapporten for kvalifiseringsprosjektet Verdikjede fagarbeider. Verdikjede fagarbeider er støttet økonomisk av Regionale forskningsfond Midt-Norge og aktiviteten i prosjektet pågikk i 2015. Prosjektgruppa har bestått av forskere fra SINTEF Teknologi og samfunn, ledere og tillitsvalgte...

Authors Hanne Gudrun Finnestrand Kristoffer Magerøy Johan Elvemo Ravn Anniken Solem Lisbeth Øyum
Year 2016
Type Report