To main content

Mette Røhne

Senior Project Manager

Mette Røhne

Senior Project Manager

Mette Røhne
Phone: +47 415 55 619
Email:
Department: Health Research
Office: Oslo

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1957224/

...(ISBN-nummer: 978-82-14-06412-4) I DigiPAS har digitale tavler for pasientsikkerhet og samhandling blitt innført for økt kvalitet og bedret pasientsikkerhet. IKOS-tavler for pasientsikkerhet og IMATISsamhandlingstavler er innført i hhv to og tre kommuner. Digitale tavler har gitt gevinster...

Year 2021
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1939596/

Rapporten formidler resultater fra en spørreskjemaundersøkelse om ansattes oppfatninger av og holdninger til pasientsikkerhet i kommunale helse- og omsorgstjenester, gjennomført ved hjelp av den norske validerte versjonen av spørreskjemaet Nursing Home Survey on Patient Safety. Undersøkelsen...

Authors Lisbet Grut Mette Røhne Kathrine Cappelen
Year 2021
Type Report