To main content

Per Helge Høgaas

Senior Business Developer

Per Helge Høgaas

Senior Business Developer

Per Helge Høgaas
Phone: 951 38 540
Email:
Department: Metal Production and Processing
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1899004/

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1757001/

Gruvedrift i Norge er for tiden i en fase med økt vekst og nye miljøbestemmelser. For mange gruver er håndtering av store mengder mineralske avgangsmasser fra oppredningsverket en betydelig utfordring. En måte å løse dette på er å deponere avgangen på bunnen av fjorder i såkalte sjødeponier (STD...

Authors Eva Ramirez-Llodra Guri Sogn Andersen Trine Bekkby Steven Brooks Carlos Escudero-Oñate Hege Gundersen Morten Schaanning Hilde Cecilie Trannum Evgeniy Yakushev Nicole Baeten Aivo Lepland Olga Ibragimova Rolf Arne Kleiv Raymond Nepstad María Muñoz Per Helge Høgaas Roar Sandøy
Year 2019
Type Report