To main content

Tore Nilssen

Special Adviser

Tore Nilssen

Special Adviser

Tore Nilssen
Phone: 930 58 820
Email:
Department: Technology Management
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/933925/

Den norske samarbeidsmodellen er arbeidslivets praktiske samarbeidsferdigheter. Demokratiprosessene i arbeidslivet er sentrale forhold som har stor påvirkning på både samfunnsøkonomi og demokrati, men de får liten oppmerksomhet og blir sjelden satt inn i relevante politiske sammenhenger. Temaet i...

Authors Morten Levin Tore Nilssen Johan Elvemo Ravn Lisbeth Øyum
Year 2012
Type Academic monograph
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1268104/

I snart 50 år har hovedpartene i norsk arbeidsliv, LO og NHO, samarbeidet om partssamarbeid og medvirkning. Dette handler ikke bare om sentralt samarbeid, men vel så mye om det konkrete hverdagssamarbeidet i den enkelte bedrift. Dette er hovedinnholdet i den såkalte norske samarbeidsmodellen. Godt...

Authors Tore Nilssen Johan Elvemo Ravn
Year 2010
Type Report