To main content

Eivind Solvang

Senior Research Scientist

Eivind Solvang

Senior Research Scientist

Eivind Solvang
Phone: 926 24 451
Email:
Department: Energy Systems
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1826943/

The long-term planning frameworks currently used by electricity distribution grid companies are not designed to account for new challenges such as variable distributed generation or for new opportunities of active grid measures. Various advanced optimization methods for active grid measures are...

Year 2020
Type Academic chapter/article/Conference paper
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1826897/

I takt med utfordringane knytt til økt elektrifisering blir såkalla aktive tiltak som bruk av batteri eller andre fleksible ressursar stadig meir diskutert som alternativ til tradisjonelle tiltak som nettforsterking. Nettforsterkning kan vere ganske kostbart, og den tradisjonelle måten å planlegge...

Year 2020
Type Website (informational material)