To main content

Jorid Kalseth

Senior Research Scientist

Jorid Kalseth

Senior Research Scientist

Jorid Kalseth
Phone: 928 85 080
Email:
Department: Health Research
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1920301/

Background Readmission rates are frequently used as a quality indicator for health care, yet their validity for evaluating quality is unclear. Published research on variables affecting readmission to psychiatric hospitals have been inconsistent. The Norwegian specialist mental health care system is...

Authors Eva Lassemo Lars Henrik Ryther Myklebust Damiano Salazzari Jorid Kalseth
Year 2021
Type Academic article
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1939740/

Denne rapporten presenterer utviklingstrekk de siste tiår for helsefellesskapet basert på offentlig tilgjengelig statistikk. Utviklingen omfatter bruk av spesialisthelsetjenester, bruk av kommunale omsorgstjenester, samt et dedikert kapittel om utvikling for de fire prioriterte pasientgruppene fra...

Year 2021
Type Report