Tiltak per fagårsverk og per pasient, pasienter per fagårsverk i poliklinikker for barn og unge. Regionale helseforetak. 2007 og endring fra 2006

RHF

Sum tiltak fagårsverk 2007

Prosent endring 2006-2007

Sum tiltak per pasient 2007

Prosent endring 2006-2007

Antall pasienter per fagårsverk 2007

Prosent endring 2006-2007

Helse Sør-Øst

505

6,4

15,7

6,8

32

-0,4

Helse Vest

386

1,6

15,0

7,2

26

-5,2

Helse Midt-Norge

360

6,2

13,2

9,2

27

-2,7

Helse Nord

413

3,5

13,7

2,6

30

0,9

Totalt

448

5,1

15,0

6,6

30

-1,4

 

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten (Pdf - 2 Mb)

Kontakt:

{DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |