Poliklinisk virksomhet for barn og unge: Tiltak, behandlede pasienter, fagårsverk og indikatorer på produktivitet. Nasjonale tall. 2006 og 2007

 

2006

2007

Prosent endring

Poliklinisk aktivitet - nasjonale tall:

Antall tiltak

641 971

717 160

11,7

Antall behandlede pasienter

46 214

48 332

4,6

 

For institusjoner som inngår i beregning av produktivitet:

Antall tiltak

634 633

707 737

11,5

- direkte

468 338

523 858

11,9

- indirekte

166 294

183 879

10,6

 

Antall behandlede pasienter

45 159

47 242

4,6

 

 

 

 

Antall fagårsverk

1 490

1 581

6,1

 

Tiltak per fagårsverk

426

448

5,1

- direkte tiltak per fagårsverk

314

331

5,4

- indirekte tiltak per fagårsverk

112

116

4,2

 

Tiltak per pasient

14,1

15,0

6,6

- direkte tiltak per pasient

10,4

11,1

6,9

- indirekte tiltak per pasient

3,7

3,9

5,7

 

Pasienter per fagårsverk

30,3

29,9

-1,4

Datakilde: Npr og Ssb

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |