Direkte og indirekte tiltak per pasient i poliklinisk virksomhet for barn og unge. Regionale helseforetak. 2007 og endring fra 2006

RHF

Direkte tiltak per fagårsverk 2007

Prosent endring 2006-2007

Indirekte tiltak per fagårsverk 2007

Prosent endring
2006-2007

Helse Sør-Øst

11,6

6,2

4,1

8,4

Helse Vest

11,7

8,9

3,2

1,3

Helse Midt-Norge

10,4

12,6

2,8

-1,9

Helse Nord

8,8

1,9

4,9

3,7

Totalt

11,1

6,9

3,9

5,7

 

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten (Pdf - 2 Mb)

Kontakt:

{DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |