Behandlede pasienter, tiltak og fagårsverk i poliklinisk virksomhet for barn og unge. Regionale helseforetak. 2007 og endring fra 2006

RHF

Antall behandlede pasienter 2007

Prosent endring 2006-2007

Sum tiltak (direkte og indirekte) 2007

Prosent endring 2006-2007

Antall fagårsverk 2007

Prosent endring 2006-2007

Helse Sør-Øst

26 197

6,0

412 033

13,1

815

6,4

Helse Vest

8 269

0,4

123 809

7,6

321

5,9

Helse Midt-Norge

6 140

3,3

80 901

12,8

225

6,2

Helse Nord

6 636

6,1

90 994

8,8

220

5,2

Totalt

47 242

4,6

707 737

11,5

1 581

6,1

 

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten (Pdf - 2 Mb)

Kontakt:

{DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |