Polikliniske konsultasjoner etter bosted og behandlingssted

Antall polikliniske konsultasjoner etter bosted og behandlingssted. 2006

Bostedsregion

Behandlingssted

Helse Øst
RHF

Helse Sør
RHF

Helse Sør-Øst
RHF

Helse Vest
RHF

Helse Midt-Norge
RHF

Helse Nord
RHF

Private ideelle syke-hus

Private
kommer­sielle sykehus

Utenfor
bosted

I alt

Helse Øst

1 066 632

139 759

1 206 391

 3904

 4 508

1 151

0

0

 149 322

1 215 954

Helse Sør

17 444

654 014

 671 458

 4911

 1 037

 579

0

0

23 971

 677 985

Helse Sør-Øst

1 084 076

793 773

1 877 849

 8 815

 5 545

1 730

0

0

16 090

1 893 939

Helse Vest

 2 621

7 129

 9 750

 676 752

 2 541

 585

0

0

12 876

 689 628

Helse Midt-Norge

3 667

2 858

 6 525

 3 191

 529 519

 817

0

0

10 533

 540 052

Helse Nord

 2 516

3 118

 5 634

 1 980

 5 620

407 388

0

0

13 234

 420 622

Ugyldig bosted/ utlendinger

2 274

1 491

 3 765

 1 546

 1 266

 701

0

0

 7 278

 7 278

Bosatt utenfor behandlings-sted

28 522

154 355

21 909

15 532

14 972

3 833

0

0

 217 214

 

Totalt

1 095 154

808 369

1 903 523

692 284

544 491

411 221

0

0

 

3 551 519

Datakilde: Npr

Antall polikliniske konsultasjoner etter bosted og behandlingssted. 2007 1)

Bostedsregion

Behandlingssted

Helse Sør-Øst
RHF

Helse Vest
RHF

Helse Midt-Norge
RHF

Helse Nord
RHF

Private ideelle sykehus

Private
kommer­sielle sykehus

Utenfor
bosted

I alt

Helse Sør-Øst

2 033 419

8 694

 5 707

1 788

0

0

16 189

2 049 608

Helse Vest

10 028

686 168

 2 598

 525

0

0

13 151

699 319

Helse Midt-Norge

7 333

2 892

 541 925

 881

0

0

11 106

553 031

Helse Nord

 6 456

 1 776

 5 390

412 551

0

0

13 622

426 173

Ugyldig bosted/ utlendinger

 4 199

 1 655

 1 336

  727

0

0

7 917

7 917

Bosatt utenfor behandlingssted

28 016

15 017

15 031

3 921

0

0

61 985

 

Totalt

2 061 435

701 185

556 956

416 472

0

0

 

3 736 048

Datakilde: Npr

1) Skadeseksjonen ved Ortopedien Ullevål (lokalisert i Storgt. 40) rapporterer i 2007 for første gang polikliniske konsultasjoner. Dette er aktivitet som inngår som en del av somatisk spesialisthelsetjeneste, men som ikke har blitt rapportert til Npr tidligere. Antallet konsultasjoner ved skadeseksjonen var i 2007 91 848

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten (Pdf - 2 Mb)

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}


 

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |