Antall DRG-poeng etter bosted og behandlingssted

Antall DRG-poeng etter bosted og behandlingssted. 2006

Bostedsregion

Behandlingssted

Helse Øst
RHF

Helse Sør
RHF

Helse Sør-Øst
RHF

Helse Vest
RHF

Helse Midt-Norge
RHF

Helse Nord
RHF

Private ideelle sykehus

Private
kommer­sielle sykehus

Utenfor
bosted

I alt

Helse Øst

316 299

48 690

364 89

1 470

1 472

 424

6 150

 9 891

68 097

384 397

Helse Sør

8 578

222 020

230 598

 1 958

407

 228

1 743

 3 525

16 439

238 458

Helse Sør-Øst

324 877

270 709

595 587

3 428

 1 879

 652

7 894

13 416

19 375

622 855

Helse Vest

1 251

7 142

8 393

 200 799

833

 203

1 807

 3 430

14 666

215 464

Helse
Midt-Norge

2 221

3 320

5 541

 1 395

 142 136

 371

 376

 4 329

12 011

154 147

Helse Nord

1 467

3 717

5 185

 1 111

 2 187

105 066

 623

899

10 005

115 071

Ugyldig bosted/ utlendinger

1 232

981

2 213

890

562

 381

 7

1

 4 053

4 053

Bosatt utenfor behandlingssted

14 749

 63 850

19 118

 6 823

 5 461

1 607

 10 707

22 074

125 271

 

Totalt

331 048

285 870

616 918

207 622

147 597

106 674

10 707

22 074

 

1 111 591

Datakilde: Npr

Antall DRG-poeng etter bosted og behandlingssted. 2007

Bostedsregion

Behandlingssted

Helse Sør-Øst
RHF

Helse Vest
RHF

Helse Midt-Norge
RHF

Helse Nord
RHF

Private ideelle sykehus

Private
kommer­sielle sykehus

Utenfor
bosted

I alt

Helse Sør-Øst

616 564

 3 864

2 246

625

8 199

 9 577

24 001

640 565

Helse Vest

8 872

202 272

954

191

1 346

 3 372

14 903

217 174

Helse
Midt-Norge

 6 406

1 399

146 534

311

 591

 4 553

13 171

159 705

Helse Nord

 5 323

 856

 2 092

104 635

 810

640

9 642

114 277

Ugyldig bosted/ utlendinger

2 432

 1 051

488

506

23

1

4 501

4 501

Bosatt utenfor behandlingssted

23 033

 7 170

5 780

1 633

10 968

18 144

66 217

 

Totalt

639 597

209 442

152 314

106 269

10 968

18 144

 

1 136 223

Datakilde: Npr

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten (Pdf - 2 Mb)

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |