Antall døgnopphold etter bosted og behandlingssted

Antall døgnopphold etter bosted og behandlingssted. 2006 og 2007

 Bostedsregion

Behandlingssted

Pasientens eget HF

Andre HF i egen region

Andre RHF

Private institusjoner

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

Helse Øst

228 349

 

 32 522

 

31 871

 

14 069

 

Helse Sør

134 787

 

34 625

 

7 483

 

2 384

 

Helse Sør-Øst

363 136

363 313

101 856

104 066

4 645

4 632

16 453

8 764

Helse Vest

141 805

138 669

 23 118

22 196

6 270

6 276

1 944

1 339

Helse
Midt-Norge

100 390

 99 299

 11 406

11 240

5 314

5 073

2 008

921

Helse Nord

76 220

 75 723

 11 743

11 129

5 390

5 111

603

444

Totalt 1

681 551

677 004

148 123

148 631

21 619

21 092

21 008

11 468

Totalt 2

681 551

 

113 414

 

56 328

 

21 008

 

Datakilde: Npr. Totalt 1: Helse Sør-Øst egen region.  Totalt 2: Helse Øst egen region og Helse Sør egen region. (Kun 2006-tall).

Tabellen omfatter ikke utlendinger og personer med ukjent bosted.

 

Antall døgnopphold i prosent av antall døgnopphold i alt etter bosted og behandlingssted. 2006 og 2007

Bostedsregion

Behandlingssted

Pasientens eget HF

Andre HF i egen region

Andre RHF

Private institusjoner

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

Helse Øst

74,4

 

10,6

 

10,4

 

4,6

 

Helse Sør

75,2

 

19,3

 

4,2

 

1,3

 

Helse Sør-Øst

74,7

75,6

21,0

21,6

1,0

1,0

3,4

1,8

Helse Vest

81,9

82,3

13,4

13,2

3,6

3,7

1,1

0,8

Helse
Midt-Norge

84,3

85,2

9,6

9,6

4,5

4,4

1,7

0,8

Helse Nord

81,1

81,9

12,5

12,0

5,7

5,5

0,6

0,5

Totalt 1

78,1

78,5

17,0

17,2

2,5

2,4

2,4

1,3

Totalt 2

78,1

 

13,0

 

6,5

 

2,4

 

Datakilde: Npr. Totalt 1: Helse Sør-Øst egen region.  Totalt 2: Helse Øst egen region og Helse Sør egen region. (Kun 2006-tall).

Tabellen omfatter ikke utlendinger og personer med ukjent bosted.

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |    samdata@sintef.no    |    Sidekart