Antall døgnopphold etter bosted og behandlingssted

Antall døgnopphold etter bosted og behandlingssted. 2006

Bostedsregion

Behandlingssted

Helse Øst
RHF

Helse Sør
RHF

Helse Sør-Øst
RHF

Helse Vest
RHF

Helse Midt-Norge
RHF

Helse Nord
RHF

Private ideelle sykehus

Private
kommer­sielle sykehus

Utenfor bosted

I alt

Helse Øst

260 871

29 170

290 041

1 040

1 203

458

3 883

10 186

45 940

306 811

Helse Sør

5 539

169 412

174 951

1 374

338

232

1 023

1 361

9 867

179 279

Helse Sør-Øst

266 410

198 582

464 992

2 414

1 541

690

4 906

11 547

16 192

486 090

Helse Vest

1 132

4 221

5 353

164 923

690

227

848

1 096

8 214

173 137

Helse
Midt-Norge

 2 063

1 706

3 769

1 167

111 796

378

253

1 755

322

119 118

Helse Nord

1 142

1 915

3 057

805

1 528

87 963

389

214

5 993

93 956

Ugyldig bosted/ utlendinger

1 185

936

2 121

809

 535

424

 5

1

3 895

3 895

Bosatt utenfor behandlingssted

11 061

37 948

12 179

5 195

4 294

1 719

6 401

14 612

81 231

 

Totalt

271 932

207 360

479 292

170 118

116 090

89 682

6 401

14 612

 

876 196

Datakilde: Npr

Antall døgnopphold etter bosted og behandlingssted. 2007

Bostedsregion

Behandlingssted

Helse Sør-Øst
RHF

Helse Vest
RHF

Helse Midt-Norge
RHF

Helse Nord
RHF

Private ideelle sykehus

Private
kommer­sielle sykehus

Utenfor
bosted

I alt

Helse Sør-Øst

467 379

2 319

1 677

636

5 252

4 327

13 396

480 775

Helse Vest

5 456

160 779

726

180

666

759

7 701

168 480

Helse
Midt-Norge

3 857

944

110 427

384

352

681

6 106

116 533

Helse Nord

3 341

461

1 433

86 728

484

84

5 679

92 407

Ugyldig bosted/ utlendinger

2 452

996

537

442

11

0

4 437

4 437

Bosatt utenfor behandlingssted

15 106

4 720

4 373

1 642

6 765

5 851

37 319

 

Totalt

482 485

165 499

114 800

88 370

6 765

5 851

 

862 632

Datakilde: Npr

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten (Pdf - 2 Mb)

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |