Antall elektive døgnopphold etter bosted og behandlingssted

Antall elektive døgnopphold etter bosted og behandlingssted. 2006 og 2007

Bostedsregion

Behandlingssted

Pasientens eget HF

Andre HF i egen region

Andre RHF

Private institusjoner

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

Helse Øst

49 500

 

8 745

 

18 252

 

14 044

 

Helse Sør

29 757

 

23 710

 

4 148

 

2 372

 

Helse Sør-Øst

79 257

 80 307

 53 210

54 435

 1 645

1 470

16 416

 8 751

Helse Vest

35 711

 32 073

 11 383

10 649

 3 498

3 453

 1 937

 1 333

Helse
Midt-Norge

20 886

 20 468

5 733

5 907

 3 252

2 858

 2 008

921

Helse Nord

19 663

 18 313

7 603

7 109

 3 649

3 208

 603

443

Totalt 1

155 517

151 161

77 929

78 100

12 044

10 989

20 964

11 448

Totalt 2

155 517

 

 57 174

 

32 799

 

20 964

 

Datakilde: Npr. Totalt 1: Helse Sør-Øst egen region.  Totalt 2: Helse Øst egen region og Helse Sør egen region. (Kun 2006-tall).

Tabellen omfatter ikke utlendinger og personer med ukjent bosted.

 

Antall elektive døgnopphold i prosent av antall elektive døgnopphold i alt etter bosted og behandlingssted. 2006 og 2007

Bostedsregion

Behandlingssted

Pasientens eget HF

Andre HF i egen region

Andre RHF

Private institusjoner

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

Helse Øst

54,7

 

9,7

 

20,2

 

15,5

 

Helse Sør

49,6

 

39,5

 

6,9

 

4,0

 

Helse Sør-Øst

52,7

55,4

35,3

37,6

1,1

1,0

10,9

6,0

Helse Vest

68,0

67,5

21,7

22,4

6,7

7,3

3,7

2,8

Helse
Midt-Norge

65,5

67,9

18,0

19,6

10,2

9,5

6,3

3,1

Helse Nord

62,4

63,0

24,1

24,5

11,6

11,0

1,9

1,5

Totalt 1

58,4

60,0

29,3

31,0

4,4

4,4

7,9

4,5

Totalt 2

58,4

 

21,5

 

12,3

 

7,9

 

Datakilde: Npr. Totalt 1: Helse Sør-Øst egen region.  Totalt 2: Helse Øst egen region og Helse Sør egen region. (Kun 2006-tall).

Tabellen omfatter ikke utlendinger og personer med ukjent bosted.

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |