Antall DRG-peong etter bosted og behandlingssted

Antall DRG-poeng etter bosted og behandlingssted. 2006 og 2007

Bostedsregion

Behandlingssted

Pasientens eget HF

Andre HF i egen region

Andre RHF

Private institusjoner

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

Helse Øst

278 813

 

37 487

 

52 056

 

16 041

 

Helse Sør

164 093

 

57 926

 

11 171

 

5 268

 

Helse Sør-Øst

442 906

459 199

152 681

157 534

5 959

6 735

21 309

17 097

Helse Vest

165 293

168 413

35 506

34 654

9 429

9 459

5 237

4 648

Helse
Midt-Norge

123 588

127 780

18 547

18 846

7 307

8 026

4 704

5 054

Helse Nord

86 779

87 183

18 288

17 607

8 483

8 141

1 522

1 346

Totalt 1

818 566

842 574

225 022

228 641

31 178

32 362

32 773

28 145

Totalt 2

818 566

 

167 754

 

88 445

 

32 773

 

Datakilde: Npr. Totalt 1: Helse Sør-Øst egen region.  Totalt 2: Helse Øst egen region og Helse Sør egen region.  (Kun 2006-tall).

Tabellen omfatter ikke utlendinger og personer med ukjent bosted.

Antall DRG-poeng i prosent av antall DRG-poeng i alt etter bosted og behandlingssted. 2006 og 2007

Bostedsregion

Behandlingssted

Pasientens eget HF

Andre HF i egen region

Andre RHF

Private institusjoner

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

Helse Øst

72,5

 

9,8

 

13,5

 

4,2

 

Helse Sør

68,8

 

24,3

 

4,7

 

2,2

 

Helse Sør-Øst

71,1

71,7

24,5

 24,6

1,0

1,1

3,4

2,7

Helse Vest

76,7

77,5

16,5

 16,0

4,4

4,4

2,4

2,1

Helse
Midt-Norge

80,2

80,0

12,0

 11,8

4,7

5,0

3,1

3,2

Helse Nord

75,4

76,3

15,9

 15,4

7,4

7,1

1,3

1,2

Totalt 1

73,9

74,2

20,3

20,1

2,8

2,8

3,0

2,5

Totalt 2

73,9

 

15,1

 

8,0

 

3,0

 

Datakilde: Npr Totalt 1: Helse Sør-Øst egen region.  Totalt 2: Helse Øst egen region og Helse Sør egen region.  (Kun 2006-tall).

Tabellen omfatter ikke utlendinger og personer med ukjent bosted.

 

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |