Antall elektive døgnopphold etter bosted og behandlingssted

Antall elektive døgnopphold etter bosted og behandlingssted. 2006

Bostedsregion

Behandlingssted

Helse Øst
RHF

Helse Sør
RHF

Helse Sør-Øst
RHF

Helse Vest
RHF

Helse Midt-Norge
RHF

Helse Nord
RHF

Private ideelle sykehus

Private
kommer­sielle sykehus

Utenfor
bosted

I alt

Helse Øst

226 215

25 368

251 583

1 008

 1 100

 446

3 883

10 186

41 991

268 206

Helse Sør

5 291

151 913

157 204

1 337

 318

229

1 023

1 361

9 559

161 472

Helse Sør-Øst

231 506

177 281

408 787

2 345

 1 418

  675

4 906

11 547

15 985

429 678

Helse Vest

1 103

3 939

 5 042

142 766

657

  214

848

1 096

7 857

150 623

Helse
Midt-Norge

1 982

1 680

3 662

1 152

98 236

370

253

1 755

7 192

105 428

Helse Nord

1 109

1 900

 3 009

784

 1 464

78 304

 389

214

5 860

84 164

Ugyldig bosted/ utlendinger

1 061

920

1 981

795

528

420

5

1

3 730

3 730

Bosatt utenfor behandlingssted

10 546

33 807

11 713

5 076

4 067

1 679

6 401

14 612

76 189

 

Totalt

236 761

185 720

422 481

147 842

102 303

79 983

6 401

14 612

 

773 623

Datakilde: Npr

Antall elektive døgnopphold etter bosted og behandlingssted. 2007

Bostedsregion

Behandlingssted

Helse Sør-Øst
RHF

Helse Vest
RHF

Helse Midt-Norge
RHF

Helse Nord
RHF

Private ideelle sykehus

Private
kommer­sielle sykehus

Utenfor
bosted

I alt

Helse Sør-Øst

412 588

 2 229

1 542

 613

5 252

4 327

13 148

425 736

Helse Vest

5 162

138 936

699

 180

 666

759

7 380

146 316

Helse
Midt-Norge

3 781

883

96 514

 375

 352

681

5 960

102 474

Helse Nord

3 291

449

1 357

76 834

 484

 84

5 541

82 375

Ugyldig bosted/ utlendinger

2 250

969

524

 430

11

0

4 183

4 183

Bosatt utenfor behandlingssted

14 484

4 530

4 122

1 598

6 765

 5 851

36 212

 

Totalt

427 072

143 466

100 636

78 432

6 765

5 851

 

761 084

Datakilde: Npr

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten (Pdf - 2 Mb)

Kontaktperson: {DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |