Antall dagopphold etter bosted og behandlingssted

Antall dagopphold etter bosted og behandlingssted. 2006 og 2007

Bostedsregion

Behandlingssted

Pasientens eget HF

Andre HF i egen region

Andre RHF

Private institusjoner

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

Helse Øst

140 529

 

12 680

 

23 055

 

5 884

 

Helse Sør

95 557

 

35 089

 

2 760

 

3 788

 

Helse Sør-Øst

236 086

254 073

71 605

68 851

1 979

1 968

9 672

8 880

Helse Vest

 81 396

 83 291

15 032

13 283

2 940

2 678

3 306

3 764

Helse
Midt-Norge

 60 143

 66 095

4 564

 5 382

1 820

1 897

4 035

5 977

Helse Nord

 46 405

47 415

5 803

5 403

2 565

2 474

899

 749

Totalt 1

424 030

450 874

97 004

92 919

9 304

9 017

17 912

19 370

Totalt 2

424 030

 

73 168

 

33 140

 

17 912

 

Datakilde: Npr. Totalt 1: Helse Sør-Øst egen region.  Totalt 2: Helse Øst egen region og Helse Sør egen region. (Kun 2006-tall).

Tabellen omfatter ikke utlendinger og personer med ukjent bosted

 

Antall dagopphold i prosent av antall dagopphold i alt etter bosted og behandlingssted. 2006 og 2007

Bostedsregion

Behandlingssted

Pasientens eget HF

Andre HF i egen region

Andre RHF

Private institusjoner

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

Helse Øst

77,2

 

7,0

 

12,7

 

3,2

 

Helse Sør

69,7

 

25,6

 

2,0

 

2,8

 

Helse Sør-Øst

73,9

76,1

22,4

20,6

0,6

0,6

3,0

2,7

Helse Vest

79,3

80,9

14,6

12,9

2,9

2,6

3,2

3,7

Helse
Midt-Norge

85,2

83,3

 6,5

6,8

2,6

2,4

5,7

7,5

Helse Nord

83,4

84,6

10,4

9,6

4,6

4,4

1,6

1,3

Totalt 1

77,3

78,7

17,7

16,2

1,7

1,6

3,3

3,4

Totalt 2

77,3

 

13,3

 

6,0

 

3,3

 

Datakilde: Npr. Totalt 1: Helse Sør-Øst egen region.  Totalt 2: Helse Øst egen region og Helse Sør egen region.  (Kun 2006-tall).

Tabellen omfatter ikke utlendinger og personer med ukjent bosted.

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |