Antall dagopphold etter bosted og behandlingssted

Antall dagopphold etter bosted og behandlingssted. 2006

Bostedsregion

Behandlingssted

Helse Øst
RHF

Helse Sør
RHF

Helse Sør-Øst
RHF

Helse Vest
RHF

Helse Midt-Norge
RHF

Helse Nord
RHF

Private ideelle sykehus

Private kommersielle sykehus

Utenfor bosted

I alt

Helse Øst

153 209

 21 985

175 194

304

600

166

0

5 884

28 939

182 148

Helse Sør

1 851

130 646

132 497

763

103

43

0

3 788

6 548

137 194

Helse Sør-Øst

155 060

152 631

307 691

1 067

703

209

0

9 672

11 651

319 342

Helse Vest

293

2 394

2 687

96 428

171

82

0

3 306

6 246

102 674

Helse
Midt-Norge

434

  897

1 331

385

64 707

104

0

4 035

 5 855

70 562

Helse Nord

361

1 128

1 489

345

731

52 208

0

899

 3 464

55 672

Ugyldig bosted/ utlendinger

121

 109

230

72

 65

28

0

0

395

 395

Bosatt utenfor behandlingssted

3 060

26 513

5507

1 869

1 670

423

0

17 912

51 447

 

Totalt

156 269

157 159

313 428

98 297

66 377

52 631

0

17 912

 

548 645

Datakilde: Npr

Antall dagopphold etter bosted og behandlingssted. 2007

Bostedsregion

Behandlingssted

Helse Sør-Øst
RHF

Helse Vest
RHF

Helse Midt-Norge
RHF

Helse Nord
RHF

Private ideelle sykehus

Private
kommer­sielle sykehus

Utenfor
bosted

I alt

Helse Sør-Øst

322 584

952

776

 240

0

 8 880

11 188

333 772

Helse Vest

3 195

95 392

174

 102

0

 3 764

7 624

103 016

Helse
Midt-Norge

1 572

233

71 476

92

0

 5 977

7 875

79 351

Helse Nord

1 662

184

673

52 736

0

749

3 305

56 041

Ugyldig bosted/ utlendinger

291

117

 81

20

0

2

 510

510

Bosatt utenfor behandlingssted

6 720

 1 486

1 704

454

0

19 372

30 502

 

Totalt

329 304

96 878

73 180

53 190

0

19 372

 

572 690

Datakilde: Npr

Definisjoner og datagrunnlag til SAMDATA Nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten (Pdf - 2 Mb)

Kontaktperson:

{DynamicContent:Ansatt link}

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |