Pasienter i psykisk helsevern for barn og unge pr 100 innbyggere (i prosent av befolkningen) under 18 år. Etter pasientens bostedsregion og omsorgsnivå. 2007

Bostedsregion 1)

 

Poliklinisk behandling

Pasienter samlet

Pasienter per 100 innb
0-17 år

Pst. av lands-gj.snitt

Pasienter per 100 innb
0-17 år

Pst. av lands-gj.snitt

Helseregion Sør-Øst

4,6

104

4,7

104

Helseregion Vest

3,4

78

3,5

78

Helseregion Midt-Norge

4,0

91

4,1

91

Helseregion Nord

6,2

141

6,3

141

Totalt

4,4

100

4,5

100

Datakilde: Npr

1) Mangler pasientens bostedsregion for 70 pasienter.

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |