Pasienter i psykisk helsevern for barn og unge pr 100 innbyggere (i prosent av befolkningen) under 18 år. Etter pasientens bostedsregion og HF-område. 2007

Bostedsregion/HF-område

 

Poliklinisk behandling

Pasienter samlet

Pasienter per 100 innb
0-17 år

Pst. av lands-
gj.snitt

Pasienter per 100 innb
0-17 år

Pst. av lands-
gj.snitt

Østfold HF-område

5,0

114

5,4

119

Akershus HF-område

3,4

77

3,5

78

Asker og Bærum HF-område

4,1

94

4,2

94

Oslo og Follo HF-område

4,4

99

4,5

101

Innlandet HF-område

4,8

108

4,8

108

Buskerud HF-område

4,1

94

4,1

92

Ringerike HF-område

6,5

147

6,5

144

Blefjell HF-område

6,1

138

6,1

136

Vestfold HF-område

4,5

101

4,5

99

Telemark HF-område

5,3

120

5,3

118

Sørlandet HF-område

4,7

107

4,7

105

Helseregion Sør-Øst

4,6

104

4,7

104

Stavanger HF-område

2,9

66

2,9

65

Fonna HF-område

3,8

86

3,8

85

Bergen HF-område

3,4

77

3,5

78

Førde HF-område

4,8

109

4,8

108

Helseregion Vest

3,4

78

3,5

78

Sunnmøre HF-område

3,4

76

3,6

80

Nordmøre og Romsdal HF-omr.

5,0

113

5,1

113

St. Olavs Hospital HF-område

3,8

87

3,9

86

Nord-Trøndelag HF-område

4,1

93

4,1

92

Helseregion Midt-Norge

4,0

91

4,1

91

Helgeland HF-område

6,1

139

6,2

137

Nordland HF-område

6,8

154

6,8

152

Univ.sykeh. Nord-Norge HF-omr.

5,5

125

5,6

125

Finnmark HF-område

7,1

161

7,3

163

Helseregion Nord

6,2

141

6,3

141

Totalt

4,4

100

4,5

100

Datakilde: Npr

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |