Døgnopphold, utskrivninger, oppholdsdøgn og polikliniske konsultasjoner i det psykiske helsevernet for voksne. Etter pasientenes bostedsregion. 2007

Bostedsregion

Døgnopphold

Utskrivninger

Døgn

Konsultasjoner

2007

Pst. endr. 2006-07

2007

Pst. endr. 2006-07

2007

Pst. endr. 2006-07

2007

Pst. endr 2006-07

Helseregion Sør-Øst

27 322

-3,2

25 121

-3,0

829 121

-6,2

551 753

0,2

Helseregion Vest

10 868

3,0

9 967

3,8

334 750

-2,6

175 841

13,0

Helseregion Midt-Norge

7 141

-0,2

6 757

1,3

175 809

-8,6

159 802

17,6

Helseregion Nord

6 240

8,0

5 836

8,5

142 203

2,0

100 022

14,3

Totalt

51 571

-0,3

47 681

0,3

1 481 883

-5,0

988 418

6,2

Datakilde: Npr og Ssb

Publisert 10. juli 2008

                © SAMDATA 2007    |