Nasjonale kostnader inkludert kapitalkostnader og privat sektor som ikke finansieres av helseforetak
Kapitalkostnader har tidligere år ikke inngått i SAMDATA sin kostnadsdefinisjon. Fra og med regnskapsåret 2005 inkluderes kapital i beregning av kostnader til somatisk spesialisthelsetjeneste på nasjonalt og regionalt nivå. På nasjonalt nivå inkluderes også kostnader knyttet til virksomhet i privat sektor som ikke finansieres av helseforetakene.

Inkludering av kapitalkostnader øker totale driftskostnader til somatisk spesialisthelsetjeneste med 4,5 mrd kr. Tabellen under viser også at kostnader i privat sektor som ikke er finansiert av helseforetak utgjør om lag 900 mill kr. Når kapitalkostnader, og kostnader i privat sektor som ikke finansieres av helseforetak inkluderes, utgjør nasjonale driftskostnader til somatisk spesialisthelsetjeneste 54,6 mrd kr i 2005.

Totale driftskostnader somatisk spesialisthelsetjeneste. SAMDATA definisjon, samt kapitalkostnader og kostnader ikke finansiert av helseforetak i privat sektor. Millioner kr målt i faste 2005 kr.

 

Totale driftskostnader somatisk spesialisthelsetjeneste

Somatisk spesialisthelsetjeneste

49 140

Tillegg:

 

Kapitalkostnader

4 565

Privat sektor ikke finansiert av helseforetak

917

Sum

54 623


 

Datakilde: SSB og SINTEF Helse

Publisert 8. oktober 2006

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |