Ressursinnsats
Ressursinnsatsen i somatisk spesialisthelsetjeneste vil omfatte senger, personell og kostnader.

 I SAMDATA presenteres ressursinnsats i form av antall senger som benyttes ved pasientbehandlingen, de årsverk/personellressurser som er benyttet og de kostnadene helseforetakene har hatt i løpet av et driftsår.

Kapitlet om ressursinnsats er inndelt i to; (i) personell og senger og (ii) kostnader og finansiering.

Publisert 10. november 2005

                © SAMDATA 2007    |