Bruk av sykehustjenster eks. dialyse, kjemoterapi og rehabilitering
Beskrivelser av variasjoner i antall dagbehandlinger er spesielt følsomt i forhold til omfanget av pasienter som får dialyse, kjemoterapi eller rehabilitering i regionene.

I tabellen nedenfor fremgår antall dagbehandlinger per 1000 innbyggere for befolkningen i den enkelte helseregion der nevnte grupper er tatt ut. Tabellen viser at omfanget av dagbehandling i helseregionene er på samme nivå når dialyse, kjemoterapi og rehabilitering tas ut.

Det samlede antall opphold er også relativt stabilt og på omtrent samme nivå helseregionene i mellom, dog et noe høyere sykehusforbruk i helseregion Nord.

Bruk av sykehustjenester i regionene i 2003 og 2004. Døgnopphold og dagbehandling eksklusive dialyse (DRG 317), kjemoterapi (DRG 410A-C) og rehabilitering (DRG 462A-C). Kjønns- og aldersstandardiserte rater per 1000 innbyggere.

Helseregion

Pasientenes bosted

Døgnopphold

Dagbehandling

(Dagbeh. innlagte + poliklinikk)

Samlet antall opphold

2003

2004

2003

2004

2003

2004

Helseregion Øst

170

172

48

51

218

223

Helseregion Sør

181

180

55

54

236

234

Helseregion Vest

171

173

45

54

216

227

Helseregion

Midt-Norge

176

178

45

56

221

234

Helseregion Nord

192

193

55

55

247

248

Ureg/utlendinger

(3 428)

(3 331)

(202)

(232)

(3 630)

(3 563)

Totalt

176

177

49

53

225

230

(N=)

(806795)

(817122)

(226241)

(246195)

(1033036)

(1063317)

Kilde: NPR

Publisert 9. november 2005

                © SAMDATA 2007    |